O nas

Družinsko podjetje JPZ se ukvarja s svetovanjem v kmetijstvu (sadjarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo, poljedelstvo in živinoreja) ter svetovanjem na področju varstva okolja. Smo zastopniki za italijanski podjetji Eurovix S.p.A. ter Padana Sementi Elette S.r.I.

Ekipo sestavljamo Jani Zorko, Kristina Zorko, Janko Sekol ter Ožbej Ivan Zorko.

Smo specialisti za optimizacijo procesov razgradnje organske materije iz različnih virov s pomočjo bioaktivatorjev na osnovi ustreznih encimskih komponent in primerne mikrobne združbe na več področjih (zagon čistilne naprave, optimizacija razgradnje, stabilizacija blata iz čistilnih naprav, sanacija vodnih ekosistemov zaradi pretiranega kopičenja nitratov, optimizacija razgradnje živinskih gnojil, reševanje problematike utrujenih, revnih, nerodovitnih ter tudi prezaloženih tal).

Na področju vinogradništva in sadjarstva se osredotočamo na reševanje problematike tal, priprave terena pred zasaditvijo novega nasada ter priprave protokolov za posamezno sezono/kulturo/sorto (plan foliarnih tretmanov s pripravki registriranimi za ekološko kmetovanje).

Izboljšali smo postopek dendrokirurgije – mehanskega čiščenja z esco obolelih trt, pri katerem po končanem čiščenju nastalo rano premažemo s kombinacijo mikroorganizmov, ki razgradijo preostanek okuženega lesa ter glivo Trichodermo, ki s svojim antagonističnim delovanjem prepreči ponoven vdor ESCInih gliv v trto.

Tekom sezone vinogradnikom in sadjarjem pomagamo pri identifikaciji simptomov bolezni in pomanjkanja elementov ter iskanju rešitev za reševanje in blaženje le teh. Blažimo težave s prvo vegetacijo ter zmanjšujemo probleme pri cvetenju ter omogočimo enakomernejšo rast in zorenje plodov. Pomagamo pri hitrejšem celjenju ran, ki so nastale kot posledica toče ali vršičkanja. Rastlinam s pomočjo izbrane kombinacije biolaktivatorjev pomagamo, da uspešneje premagujejo stres abiotskega izvora, ki mu je, zaradi podnebnih sprememb, vse bolj izpostavljena.

Živinorejcem po vsej Sloveniji svetujemo glede pristopov za zmanjšanje izgub dušika v hlevu, pri gnojenju, ki temeljijo na optimizaciji razgradnje gnojevke. Prav tako pomagamo pri preprečevanju ali zmanjševanju problematike penjenja, zaskorjevanja, pretiranega kopičenja usedlin v jami, izboljšujemo pretočnost gnojevke, rešujemo problematike neprijetnih vonjav v hlevu ter tako izboljšamo splošno življenjsko okolje živali in tudi ljudi, ki delajo v hlevu, jim olajšamo čiščenje ipd. Z uporabo teh pripravkov pa skrbimo tudi za tla, saj spodbujajo humifikacijo organske snovi kot procesa razgradnje organske materije, spodbujajo biotsko aktivnost in raznovrstnost v tleh, izboljšujejo rodovitnost in zdravje tal. Na podlagi analiz gnojevke, tal ter predhodne ter predvidene prihodnje kulture pripravimo optimalen plan gnojenja ter po potrebi priporočimo tudi uporabo foliarnih pripravkov, registriranih za ekološko kmetovanje.

Ker smo zagovorniki najbolj trajnostnega pristopa – preciznega kmetijstva, kmete spodbujamo k optimizaciji rabe umetnih in tudi organskih gnojil ter svetujemo na področju sejanja specializiranih semenskih mešanic za izboljšanje zdravja tal in biotske raznovrstnosti (uporaba semenskih mešanic za dvig organske mase v tleh, mešanic za obdelavo celotnega stolpca tal ter sejanje biofumigacijskih posevkov in posevkov bogatih z medonosnimi rastlinami).