Jabolka z okusom

Rastline potrebujejo za normalno rast in razvoj vse makro elemente: dušik (N), fosfor (P), žveplo (S), kalij (K), kalcij (Ca), magnezij (Mg), in mikro elemente železo (Fe), baker (Cu), cink (Zn), bor (B), klor (Cl), natrij (Na), kobalt (Co). Veliko večino hranil sprejme rastlina iz tal preko korenin. Pri pridelavi sadja pa je vse bolj uveljavljeno tudi foliarno gnojenje. Foliarno gnojenje je pomemben ukrep v tehnologiji pridelave sadja. Z njim poskušamo doseči nemoteno prehrano rastlin v stresnih situacijah, kot so pozeba, suša, nizke temperature, vročina, toča ter blaženje in preprečevanje akutnih pomanjkanj hranil.

Gojenim rastlinam, še posebej tistim z velikimi pridelki (med katere zagotovo sodijo tudi jablane), sprejem hranil samo skozi korenine velikokrat ne zadošča za kritje zahtev nadzemnega dela rastline. V tem primeru je foliarna prehrana lahko dopolnilni ukrep, ki omogoča zadostno preskrbo rastlin.

Izkoristek hranil iz foliarnih gnojil je bistveno boljši (80-90 %) od izkoristka hranil iz granulatov. Izgube pri foliarnem gnojenju so torej zelo majhne, le 10-20 %. Sprejem hranil skozi korenine je močno odvisen od rastnih razmer. Na listno površino nanešena hranila lahko rastlina sprejme v nekaj urah, medtem ko granulati rabijo več časa, da sprostijo hranila v tla, kjer jih lahko korenine posrkajo vase. Izgube hranil in izpiranje le-teh v tla je pri foliarnih gnojilih zanemarljivo. Hranilna raztopina, ki pade z listov na tla, ni izgubljena. Rastlina jo namreč lahko posrka preko korenin.

Na ta način jablana dobi dovolj ustreznih hranil za uspešno izgradnjo ploda.

Nastavki plodov

Vprašajte nas

Svetovali in pomagali vam bomo pri problemih in izzivih v vašem vinogradu, sadovnjaku, oljčnem nasadu in agronomskih težavah.