Utrujena tla in gnojenje v sadovnjaku

Pozorno poglejte spodnjo shemo in premislite, zakaj je v prisotnosti mikoriznih gliv drevo:

  • Večje in lepše raste?
  • Njegova listna masa ne kaže znakov pomanjkanja (porumenelost)?
  • Uspešneje izvaja fotosintezo (zdrava, zelena barva)?
  • Je bolj odporno na bolezni?

Zaradi prisotnosti mikoriznih gliv (ki pospešijo mineralizacijo in podaljšajo koreninski sistem) NA VOLJO VEČ HRANIL IN VODE, zaradi prodirajočih hif so tla ZRAHLJANA in koreninski sistem ima boljše pogoje za rast in prodiranje v globino. Posledično je drevo bolj zdravo in ima boljši imunski sistem, predelka je lahko več in je boljše kakovosti.

Najbolje je, da sadno drevje v jesenskem času pognojimo s kombinacijo dveh produktov.

Kombinacija mikoriznih gliv in roizosfernih bakterij (EUROPLUS) ter organskega gnojila z dodanimi makro in mikro elementi, koristno mikrobno floro in encimi (BIOPROMOTER) bo prispevala k obogatitvi prsti, obnovi bioloških procesov, hitrejši mineralizaciji organskih ostankov, izboljšanju dostopnosti hranil in tako omogočila uspešnejšo rast in zmanjšala problematiko utrujenih tal.

Vpliv mikroriznih gliv na razrast korenin in bujnost rasti
Vpliv mikroriznih gliv na razrast korenin in bujnost rasti

Tretmani z injeciranjem v cono korenin – Rešitev za utrujena tla sadovnjakov

Osnova vsakega nasada so tla ustrezne kakovosti in žejlene rodovitnosti z zadostno količino organske mase in čim večjo biotsko aktivnostjo.

Pri tovrstnih tretmanih hkrati izboljšujemo biotsko aktivnost in zdravje tal, v katerih je jablana nasajena ter poskrbimo za vsa najpomembnejša hranila in minerale, potrebne za rast in razvoj tako nadzemnega dela rastline, kot tudi korenin. Zmanjšamo rastlinino občutljivost na stres biotskega in abiotskega izvora ter povečamo njeno odpornost.

S kombinacijo mikoriznih gliv, rizosfernih bakterij, encimskih komponent ter aktivnih huminskih molekul izboljšamo fizikalne in kemijske lastnosti prsti. Izboljšamo njihovo rodovitnost ter pospešimo njihovo naravno biotsko aktivnost.

Rizosferne bakterijo iz zraka vežejo dušik, mikorizne glive pa pospešujejo mineralizacijo v tleh (so eni izmed glavnih saprofitov) in tako snovi v prsti predelajo hitreje in na tak način, da jih rastlina zlahka vsrka. Zaradi delovanja gliv lahko rastline iz zemlje srkajo dodaten fosfor, dušik in nekatere vitamine, v sušnih obdobjih pa predstavljajo tudi vir vode.

Dodani mikroorganizmi tako  s svojim delovanjem pospešeno rahljajo podlago, razgrajujejo ostanke organske materije, predelujejo rastlini nedostopna hranila v dostopno obliko in razgrajujejo kamninsko osnovo. Posledično rastlina bolje uspeva – lepše rase in ima več zdravih plodov.

Širok spekter aminokislin in prostih oligopeptidov služi za izgradnjo novih delov rastline ter deluje kot prenašalec dragocenih mikro in makroelementov v organski obliki, ki so rastlini lahko dostopni. Zaradi specifične sestave – surovine s hranilnimi elementi – se ti sproščajo postopma, da jih rastline lahko srkajo postopoma in je njihova učinkovitost večja. Zmanjša se tveganje za nastanek kloroz in pojav drugih simptomov povezanih s pomanjkanjem posameznih elementov.

Tla lahko pripravimo tudi s pomočjo zelenih podorov

Mešanica, poleg tega, da proizvede veliko količino zelene mase, ki jo vdelamo v tla (ali pomulčimo), »obdela« tudi celoten stolpec tal – nekje do globine 1,5m.

Križnice (Različne sorte oljne redkve ter ogorčic), tla prekoreninijo do metra in pol globine, metuljnice (različne vrste grašic in detelj) prekoreninijo srednji sloj tal in vežejo dušik, izbrana žita (tritikala, črni oves) pa prekoreninijo vrh tal, poskrbijo za prekrivnost in izboljšajo dostopnost fosforja

Vprašajte nas

Svetovali in pomagali vam bomo pri problemih in izzivih v vašem vinogradu, sadovnjaku, oljčnem nasadu in agronomskih težavah.