Vinogradništvo

KJE LAHKO POMAGAMO?

Cilj – STALEN IN KOLIČINSKO BOLJ BOGAT TER KAKOVOSTNEJŠI PRIDELEK

TLA – OSNOVA

 • Izboljšanje zdravja tal in njihove rodovitnosti
 • Večja biotska aktivnost in raznovrstnost
 • Optimizacija hranil v tleh

SAJENJE

 • Večja uspešnost pri sajenju*
 • Izboljšanje rasti koreninskega sistema
 • ESCA – preventiva

MOŠT

 • Dvig YAN-a

GROZD

 • Manjša zbitost grozdov
 • Bolj enakomerna rast jagod
 • Bolj enakomerno zorenje
 • Krepitev kožice jagod
 • Upočasnjeno padanje vsebnosti jabolčne kisline
 • Izboljšana polimerizacija semen
 • Izboljšana obarvanost rdečih sort
 • Obvladovanje simptomov pomanjkanja hranil (kloroze)
 • Izboljšanje količine sladkorja v jagodah

LIST IN CVET

 • Krepitev šibkih rastlin, ki imajo težave z rastjo
 • Optimizacija začetka vegetacije
 • Večje število cvetov
 • Izboljšanje oprašitve
 • Zmanjšanje osipa plodov

KURATIVNI TRETMANI

 • Zmanjšanje posledic pozebe
 • Zmanjšanje posledic toče
 • Hitrejše celjenje poškodb po vršičkanju
 • ESCA – dendrokirurgija

Vprašajte nas

Svetovali in pomagali vam bomo pri problemih in izzivih v vašem vinogradu, sadovnjaku, oljčnem nasadu in agronomskih težavah.