Težave z gnojevko

Z uporabo praškastih bioaktivatorjev MICROPAN NORMAL, MICROPAN BIOGAS ter MICROPAN LIQUAM FLOW poskrbimo za optimizacijo procesov v gnojevki ter poskrbimo, da dušik, ki bi sicer »ušel« v zrak kot amonijak ostane v gnojevki, v bolj obstojni obliki.

Neprijetne vonjave Amonijak Bolezni v hlevu Gnoj / gnojevka Izcedne vode in izpiranje Pridelek
Drastično izboljšanje Drastičen padec Manj somatskih celic pri kravah molznicah Izboljšanje agronomske vrednosti Manj izcednih voda Rahlejša in z mikroorganizmi bolj bogata zemlja
Brez pritožb sosedov Zmanjšanje stopnje tudi v drugih prostorih Manj bolezni dihal pri prašičih Odsotnost oblog in usedlin. Ni penjenja Počasnejše izpiranje zaradi bolj stabilne strukture molekul Količinsko večji in bolj zdrav pridelek
  • Preprečuje penjenje gnojevke.
  • Ne pride do nastajanja skorje, oz. je v obliki tanke mrene na vrhu površine, ki se z lahkoto meša.
  • Ob praznjenju se iz jame odstranijo tudi stare usedline, nove pa ne nastajajo
  • Ker mikroorganizmi delujejo že na hlevskih površinah (pride do ločitve vodnega in organskega dela) je čiščenjo bistveno olajšano, podlaga pa ne drsi več.
  • Neprijetne vonjave so manj prisotne. Tudi med mešanjem in razvozom so vonjave komaj zaznavne.
  • Po razvozu gnojevka na površini ne ustvari debele plasti skorje, ki bi dušila rast rastlin pod njo.
  • Požigi travinja so redki, če pa do njih pride si trave opomorejo v zelo hitrem času.
  • Po daljši uporabi se bo na poljih in travnikih gnojenih s tretirano gnojevko pokazala razlika v strukturi tal (prst bo bolj rahla, manj zbita, bolje bo absorbirala vodo, koreninski sistem rastlin bo močnejši, učinkovitejši in bo bolje skrbel za oskrbo rastline tako z vodo kot s hranili, razgradnja ostankov preteklih rastlin bo hitrejša).

Vprašajte nas

Svetovali in pomagali vam bomo pri problemih in izzivih v vašem vinogradu, sadovnjaku, oljčnem nasadu in agronomskih težavah.