Smrad pri razvozu gnojevke

Ni potrebno, da je smrad ob razvozu gnojevke nevzdržen.

S pomočjo izbranega konzorcija aerobnih, anaerobnih ter anksičnih mikroorganizmov, encimov poskrbimo, da je gnojevka stabilizirana že v jami. Z optimizacijo tako aerobne kot tudi anaerobne razgradnje poskrbimo, da do nastajanja plinov neprijetnega vonja prihaja v manjši meri, saj nepredelane organske molekule (ostanki hrane) ne pričnejo gniti, temveč se razgradjujejo v postopku humifikacije.

Ob primerni razgradnji in predhodni vezavi, dušik, ki bi sicer »ušel« kot amonijak, ostane v gnoju. Mikroorganizmi in encimi pospešijo aerobno razgradnjo in s preoblikovanjem organske mase v bolj stabilne molekule (humifikacija in ne trohnjenje) ter upočasnijo izpiranje nitratov v podtalnico.

Vprašajte nas

Svetovali in pomagali vam bomo pri problemih in izzivih v vašem vinogradu, sadovnjaku, oljčnem nasadu in agronomskih težavah.